جامعه عامل موثر بر رشد و گسترش صنعت چاپ و فرهنگ کتابخوانی در افغانستان

 ناشران افغانستان در سالهای اخیر حضور کمابیش پر رنگی در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران داشته اند. در نمایشگاه کتاب سال 1398 نشستی با حضور تعدادی از ناشران افعانستانی توسط خبرگزاری فارس برگزار شد. 

کلیه حقوق متعلق است به انتشارات صبح امید
دیزاین شده در سما