کم‎ توجهی پژوهشگران به ثبت و بررسی تحولات تاریخ معاصر سومین نشست از سلسله نشست‎های سه‎شنبه‎ها با کتاب افغانستان با حضور عصمت الله احمدی رشاد نویسنده و پژوهشگر تاریخ معاصر افغانستان و به بهانه بررسی کتاب «نگاشته‎هایی بر سایه‎های عبور در افغانستان»(بررسی و تببین مهمترین رویدادهای دهه دموکراسی و انتخابات سال1393) در آخرین روز بهمن/ دلو 1397 توسط خانه کتاب صبح امید در مجتمع ناشران شهر قم برگزارشد.

کم‎کاری شاعران قدرتمند یکی از عوامل رواج ابتذال در شعر
دومین نشست «سه‎شنبه‎ها با کتاب افغانستان» به کوشش «خانه کتاب صبح امید» روز سه شنبه 2دلو/ بهمن 1397 و با حضور «محمدمحسن سعیدی» سراینده‎ی مجموعه شعر «سی‎پاره منم» و دیگر شاعران و نویسندگان در مجتمع ناشران شهر قم برگزار شد.

اولین نشست از سلسله نشست‎های سه‎شنبه‎ها با کتاب افغانستان با حضور مجموعه داستان «نخ قرمز به جای لب‎هایش» نوشته «زهرا نوری» آخرین سه‎شنبه پاییزی 27قوس/ آذر1397 در مجتمع ناشران شهر قم برگزار شد.
در آغاز نشست آقای مبارک محسنی مدیراجرایی خانه کتاب صبح امید، با بیان دلایل برگزاری این سلسله نشست‎ها، آن را قدمی در برقراری ارتباط بهتر بین جامعه فرهنگی و ادبی مهاجرین افغانستانی در ایران دانست. وی توانمندی‎ها و ظرفیت‎های موجود بین جامعه مهاجرین را بسیار بالا ارزیابی کرده و ضرورت حمایت، انسجام و استفاده از این توانمندی‎ها را یادآوری نمود.
وی افزود: خانه کتاب صبح امید با درک این ضرورت اقدام به برگزاری این سلسله نشست‎ها نموده است و به دنبال فراهم ساختن ارتباط مستقیم و چهره به چهره بین نویسندگان و پدیدآورندگان آثارفرهنگی و ادبی جامعه مهاجر و مخاطبان این آثار است.

کلیه حقوق متعلق است به انتشارات صبح امید
دیزاین شده در سما